Pendeltågsveteran som säger som det är.
  1. Stuvsta
    Ingen kliver på, ingen kliver av.
  2. Södertälje hamn
    Tre minuters väntan. Varje gång.
  3. Årstaberg
    När man tror att det bara återstår några minuter på resan, då stannar tåget i Årstaberg.