1. Abraham Lincoln 😏😏😏😏
  2. Ben Carson
  3. That's all I got