MY STYLE ICONS

Lou Dillion
  1. Diane Kruger
  2. Mary Kate Olsen
  3. Iris Apfel
  4. Panti Smith