white boys i love

i'm gay af but i annoyingly love these white boys
 1. andy samberg
 2. rob mcelhenney
 3. ryan gosling
 4. ryan reynolds
 5. bo burnham
 6. john mulaney
 7. adam scott
 8. ben schwartz
 9. seth rogen
 10. alex gaskarth
  (from a band, i have to add my emo crushes too)
 11. joesph gordon levitt
 12. drew monson
  (youtuber, but truly the best)
 13. paul rudd
 14. john krasinski
 15. charlie day