למה כיף לי עם רחל

  1. אנחנו בדרך להבין מה השניה חושבת
  2. כי היא עוזרת לי לסדר את הארון
  3. היא מראה לי סדרות בריטיות של ניקיון דירות
  4. כי היא הכירה לי את רו פולס דראג רייס
  5. כי הסבאים שלנו היו חברים והאמהות שלנו חברות ובעצם אנחנו דור שלישי של חברות אמת
  6. אנחנו חושבות אותו הדבר על רוב האנשים
  7. כי אם נגמר על מה לדבר אנחנו תמיד יכולות להתווכח במקום (בעיקר על הסרט של גאווה ודעה קדומה)