1. לגלח רגליים
  2. לשטוף כלים
  3. לחכות בתור בדואר
  4. להיות רעבה
  5. להזיע