Songs With Na-na-nothing for the Next Lyric

When it doubt...na?
 1. Na na na na na na na na na na na
  Hey Jude
 2. Na na na na na na na na
  Hey-ey-ey, goodbye
 3. Na na
  What's my name
 4. Na na na na na na na
  I wanna start a fight
 5. Na na na na na
  Come on
 6. Na na na na na na na na na na Na na na na na na
  Baby you light up my world like nobody else
 7. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
  Say it ain't so, I will not go
 8. Na na na na na na na na
  BATMAN