Från godast till ogodast
  1. Gammalt vatten
    Vatten i rumstemperatur, två till 14 dagar (minst)
  2. Ljummet gammalt vatten
    Lite varmare
  3. Ljummet nytt vatten
  4. Nytt vatten
    För mycket smak, för "uppfriskande"