List of things to do and eat in Taipei
 1. Taipei Zoo
 2. Maokong Gondola
 3. Taipei 101
 4. Raohe Street Night Market
 5. Taoyuan Street Beef Noodle Shop
 6. Huahsi (Huaxi) Night Market
 7. Ximen Red House
 8. Yangmingshan National Park
  Go at night
 9. Shilin Night Market
 10. Elephant Mountain (Nangang Distinct Hiking Trail)
 11. Miramar Entertainment Park
 12. Din Tai Fung
 13. Chun Shui Tang
 14. Mala Yuanyang Hotpot
 15. Fuhang Soy Milk
 16. Ximending Taoyuan
 17. Taoyuan Jie
  Beef noodle soup, fenzhen paigu