1. Huset på Christianshavn
  2. SOAP
  3. The Persuaders
  4. Ironside
  5. Columbo
  6. McCloud