1. Margot Robbie
  2. Meryl Streep
  3. Natasha Lyonne