1. אני מתקנת ספירלות במחברות גם לאנשים אחרים
  2. אני אומרת תודה לנהגי אוטובוס
  3. אני אומרת לאנשים כשתקוע להם משהו בשיניים
  4. אני מסדרת את חוטי הטלפון גם לאנשים האחרים במשרד
  5. אני אף פעם לא מדביקה מסטיקים מתחת לשולחנות