1. بالاخره يه جا پيدا شد ميشه توش راحت راحت بود بدون اين كه كسي اينجا تورو بشناسه!