Requested by @Ofir
אני ואופיר (@Ofir) חברים 20 שנה. הנה כמה דברים שאני אוהב בו.
  1. את החולצה הירוקה שלו
  2. את החריץ בשיניים
  3. הר' המתגלגלת
  4. את זה שהוא לא יכול להגיד את שמו בגלל הר' המתגלגלת
  5. את רחל