Requested by Ofir

5 דברים שאני אוהב באופיר טננבאום

אני ואופיר (@Ofir) חברים 20 שנה. הנה כמה דברים שאני אוהב בו.
  1. את החולצה הירוקה שלו
  2. את החריץ בשיניים
  3. הר' המתגלגלת
  4. את זה שהוא לא יכול להגיד את שמו בגלל הר' המתגלגלת
  5. את רחל