5 Photos on My Phone, Chosen at Random

  1. Kal och Jonis i Humlegården
  2. Tjock gubbe lutar sig mot konst i Giardini
  3. Selfie på Silvana Imam - Øya 2015
  4. Honnen
  5. Krämaren