1. Tystnaden
  2. Tankarna
  3. Långsamheten
  4. Stirrandet
  5. Plockandet
  6. Infallen
  7. Idéerna
  8. Tiden