1. Little
  C9494d5f f225 469a a75c 9edefc0a438f
 2. Grover
  399b8f1b 2ee7 4ecf 8e44 194310cef8b0
 3. Bodie
  A9ee5e6d df53 499c bfb0 7f653f61b62f
 4. Roo
  A0d6b2e7 5f8f 46d6 8457 1d6010941369
 5. ...this is actually my pet.
  872c9b3c c217 4df7 bc53 569452b5cf1b
  Disclaimer - I do love him.