The Vince Vaughn I Am, The Vince Vaughn I Want To Be, The Vince Vaughn I Will Be

  1. Vince Vaughn I am
  2. Vince Vaughn I want to be
  3. Vince Vaughn I will be