1. ระลึกเสมอว่าการจะได้พบความรักและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ จะต้องประสบความเสี่ยงอันมหาศาลพอๆกัน
 2. เมื่อคุณแพ้ อย่าลืมเก็บไว้เป็นบทเรียน
 3. จงจำไว้ว่า การไม่ทำตามใจปรารถนาของตน บางครั้งก็ให้โชคอย่างน่ามหัศจรรย์
 4. จงเรียนรู้กฎ เพื่อจะทราบวิธีฝ่าฝืนอย่างเหมาะสม
 5. จงอย่าปล่อยให้การทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรื่องเพียงเล็กน้
 6. เมื่อคุณรู้ว่าทำผิด จงอย่ารอช้าที่จะแก้ไข
 7. จงใช้เวลาในการอยู่ลำพังผู้เดียวในแต่ละวัน
 8. จงอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่าปล่อยให้คุณค่าของคุณหลุดลอยจากไป
 9. จงระลึกไว้ว่า บางครั้งความเงียบเป็นคำตอบที่ดีทีสุด
 10. จงดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อที่ว่าเมื่อคุณสูงวัยขึ้น และคิดหวนกลับมาคุณจะสามารถมีความสุข กับสิ่งที่ได้ทำลงไปได้อีกครั้ง
 11. บรรยากาศอันอบอุ่นในครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต
 12. เมื่อเกิดขัดใจกับคนที่คุณรัก ให้หยุดไว้แค่เรื่องปัจจุบัน อย่าขุดคุ้ยเรื่องในอดีต
 13. จงแบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นหนทางก้าวสู่อมตะ
 14. จงสุภาพกับโลกใบนี้
 15. จงหาโอกาสท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ที่คุณไม่เคยไป อย่างน้อยปีละครั้ง
 16. จำไว้ว่า ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือความรักมิใช่ความใคร่
 17. จงตัดสินใจความสำเร็จของตนด้วยสิ่งที่ต้องเสียสละ
 18. จงเข้าใกล้ความรักด้วยการปล่อยวาง
 19. จงปฏิบัติตาม 3Rs เคารพตนเอง(Respect for self). เคารพผู้อื่น(Respect for others). รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง(Responsibility for all your actions)