Vi markerte Samefolkets dag 6. februar og 100-årsjubileet for samenes første landsmøte med en samisk kveld på biblioteket. Her er bøkene som ble presentert.
 1. Over elva
  Static
  Det er en begivenhet hver gang Laila Stien gir ut en novellesamling. Som en Alice Munro eller Raymond Carver klarer hun å skape et sjeldent nærvær i selv de mest tilforlatelige øyeblikk. I syv ulike fortellinger gir hun oss et innblikk i menneskets sårbarhet, hvordan vi møter livet uten egentlig beskyttelse.
 2. Vekselsang
  Static
  Tre samiske kvinner, fra hver sin generasjon, formidler sin livsopplevelse til en fremmed, en utenforstående. Gjennom disse møtene kommer en historisk utvikling til syne. Den fremmede kvinnens blikk er et styrende prinsipp for denne fortellingen, men også et tema. De kulturelle motsetningene mellom det norske og det samiske er tilstede som bakteppe. Vekselsang er en bok om tap, både på individuelt og kollektivt plan.
 3. Sånn ble det
  Static
  Da Knut går fra sin kone, tar han med seg datteren Risten og flytter fra Nord-Norge til Sønderjylland. Ned til Grethe, som nettopp har innlosjert fem vietnamesiske båtflyktninger i kjelleren. Risten knytter et bånd til en av dem, gutten som har fått navnet Niels. Et uløselig bånd som oppstår fra deres felles ensomhet. Først som voksen oppsøker Risten sin mor igjen - et møte som på ingen måte blir slik som hun hadde forventet.
 4. Våke over dem som sover
  Static
  Vi følger den unge, samiske kunstneren Amund Andersen, som reiser til Kautokeino for å jobbe med hovedverket til ei utstilling. Tilsynelatende driver han ørkesløst rundt i bygda de neste ukene, men utenfor leserens rekkevidde formes konturene av Amund Andersens hovedverk. Arbeidet med verket leder leseren inn i et stadig dypere mørke. Vekselsvis flyttes handlinga bakover i tid og følger utsnitt av Amund Andersens oldmors, bestefars og mors liv i de samiske bygdene i Skånland i Sør-Troms.
 5. Det frosten tok
  Static
  Året er 1811. Napoleonskrigene har ført til matmangel, og det har vært flere uår på rad. Den harde kampen for tilværelsen har ført til fiendskap mellom fjellbønder og samer nord i Østerdalen. Den unge bondekona Lea og samekvinnen Marjja står på hver sin side i striden, og begge blir ofre for konflikten. Begge har mistet mannen sin, og begge er med barn. Når de møtes, oppstår et usannsynlig og helt spesielt vennskap mellom dem. De må stå sammen for å redde seg selv og barna sine fra hungers- nød.
 6. Lappskatteland
  Static
  Lappskatteland er en slektshistorie og en kjærlighetshistorie som spenner seg fra 1860-tallet til vår tid. Den er fylt av sorg og stolthet over et folks historie som nærmest er gått tapt. En ung kvinne finner et par falmede, men vakre skobånd i en eske på loftet hos moren. Moren har aldri vedkjent seg sin samiske opprinnelse og sier at hun ikke vet hvor skobåndene kommer fra. Men kvinnen føler at de bærer på en historie og begynner å nøste i slektens fortid.
 7. La nordlyset slette ditt navn
  Static
  Tjueåtte år gamle Clarissa får sjokk i sin fars begravelse når det avsløres at han ikke var hennes biologiske far. Moren forsvant fjorten år tidligere, og Clarissa bestemmer seg for å finne ut av sannheten om fortid og identitet. Hun tar derfor fatt på en ferd som skal føre henne fra New York til Helsinki og til slutt til det mystiske Lappland. Her kommer hun i kontakt med en prest som ser ut til å ha har opplysninger om bagrunnen hennes. Hun blir også kjent med reingjeteren Henrik.
 8. Livet på vidda
  Static
  Boka Livet på vidda handler om hvordan det er å være reingjeter, hvilke oppgaver han har og hvordan han takler disse når det oppstår vanskeligheter. Leseren får også erfare hvordan reingjeterne overlever dårlig vær. Vi følger reingjeterne i en siida (reinby) i Sør-Varanger området i Finnmark før og etter krigen. Hovedpersonen er Anders Bigga. Han er en flink, tøff og hardfør reingjeter, men også ydmyk og en god kamerat.
 9. Førti dager uten skygge
  Static
  1693: en samisk mann jages av en gruppe opphissede menn. Like før de tar han igjen rekker han å skjule en samisk tromme. I våre dager: en samisk tromme er nylig returnert til et lokalt museum, en gave fra en eldre fransk oppdagelsesreisende. Det sies at trommen har kraft som gjør at sjamaner kan kommunisere med de døde. Men så blir trommet stjålet, og kort tid etter blir en reindriftsutøver funnet død med ørene kuttet av.
 10. Vargsundet
  Static
  Våren har kommet til det høye nord, og det evige lyset er tilbake. Ved kysten av Barentshavet ligger Hammerfest, av mange omtalt som fremtidens arktiske Dubai. Samtidig som en reinflokk svømmer over Vargsundet på vei til sommerbeite, drukner en ung samisk reingjeter i en tragisk ulykke. Ikke lenge etterpå blir en innflytelsesrik lokalpolitiker funnet død omtrent på samme sted. Dette er bare de første to i en rekke mystiske dødsfall. Dette er Olivier Trucs andre kriminalroman.
 11. Kautokeino, en blodig kniv
  Static
  Anna Magnussen er jurist og assisterende statsadvokat ved tingretten i Stockholm. Nå har mormoren ringt og bedt henne komme til Kautokeino, der hun ikke har vært på mange år. Familien trenger hjelp for å renvaske den voldtektsanklagede fetteren. Politiutredningen gjør Anna betenkt og det er konflikter her hun ikke forstår. To personer blir drept og Anna havner selv i livsfare. Hun blir nødt til å gå dypere inn i kulturen, samtidig som hun holder sitt juridiske hode kaldt.
 12. Løp svartøre løp
  Static
  En poetisk, bevegelig og billedsterk diktfortelling. Sentralt i fortellingen står forholdet mellom reinsdyret Svartøre og jenta som er diktenes jeg.Det handler om kjærlighet og frihet, om det tette forholdet mellom menneske og natur, om å måtte gi slipp på noe som står en nær og akseptere at det er slik livet er. Det handler om åpenhet og tilstedeværelse, og om å se kjærligheten som en kraft som forblir, selv om alt annet forandres. Boken er trykt i to deler - på samisk og norsk.